ประกาศ

ทีมงานขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ามีผู้ใช้หลายท่านให้ความสนใจในบริการ iSYNC เป็นจำนวนมาก ทางทีมงานจึงพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเพื่อตอบรับต่อความต้องการของกลุ่มนักพัฒนาและผู้ประกอบการ ดังนั้นสำหรับผู้ใช้เดิมยังคงสามารถใช้งานได้อยู่ในระหว่างที่เวอร์ชั่นใหม่กำลังถูกพัฒนา

ทางทีมงานแนะนำให้ผู้ใช้ปัจจุบันใช้งานเพื่อการทดสอบ เพื่อการทดลองเท่านั้น